Permanent bijscholen vormt voor ons een essentieel onderdeel van ons beroep.
Hieronder kan je de lijst van de gevolgde bijscholingen en behaalde titels raadplegen.

Ervaring ziekenhuis sinds 2010:
-vakantiewerk op pediatrie en polikliniek cardiologie
-4 jaar ervaring dienst abdominale heelkunde/gastro enterologie
-1 jaar ervaring dienst abdominale heelkunde/urologie en gynaecologie
-referentieverpleegkundige wondzorg
-mentor KHK Turnhout ivm stagebegeleiging

Bijscholing gevolgd in het ziekenhuis:
  • decubitus
  • vac-therapie
  • wondzorgmaterialen
  • stomazorg
  • patiëntenveiligheid en brandveiligheid
  • brugopleiding ivm palliatieve sedatie
  • bloedtransfusies
  • bloedname
  • incidentmelding
  • magister
Sinds 2012 job in het ziekenhuis gecombineerd met zelfstandige thuisverpleging als bijberoep, maar besluit genomen om vanaf begin 2015 er volledig voor te gaan als zelfstandige thuisverpleegkundige in hoofdberoep.
datum onderwerp sessieduur plaats
31/11/2014 Oncologische vormingsvavond (1) 2u Turnhout
30-03-2015 Verzorgen van diabetesvoet 3u Turnhout
28-05-2015 Levenseindezorg: over wachten en waken 2u Geel
24-09-2015 Wegwijs in de thuisverpleging (1) 7u Mechelen
24-09-2015 Wegwijs in de thuisverpleging (2) 7u Mechelen
20-10-2015 Wondzorg 3,5u Kasterlee
18-11-2015 Diabetes type 2 + diabetesbeurs 1,5u Geel
22-03-2016 Vervangen van suprapubische sonde 3u Turnhout
26-04-2016 Voeding en JOBT-kousen 3u Hoogstraten
06-12-2016 Diabetische update 3u Turnhout
28-03-2017 Coloplast professional day 4u Herentals
05-03-2018 Netwerk Apothekers 3u Hoogstraten
13-09-2018 Referentieverpleegkundige wondzorg 42u Hivset Turnhout
13-11-2018 Verdiepingscursus Wondzorg 7u Hivset Turnhout
Ervaring als zelfstandige thuisverpleegkundige sinds 1998:
Eerst een half jaar een collega vervangen regio Arendonk,
daarna gestart regio Vlimmeren, Sint Jozef Rijkevorsel en Rijkevorsel. Korte periode tussendoor gewerkt regio Turnhout.
Collega’s in Beerse en regio Hoogstraten geholpen bij opvang van ziekte.
Referentieverpleegkundige wondzorg
Referentieverpleegkundige Diabetologie
Referentieverpleegkundige pijn en pijnbestrijding
Bijscholingen gevolgd via Hivset, NVKVV, VBZV, De Kring,….
datum onderwerp sessieduur plaats
02/03/2004
tem
18/05/2004
Referentieverpleegkunde wondzorg 40u Gent
12/10/2004 Chronische pijn en behandeling 2u Turnhout
26/10/2004 Patiëntenrechten 2u Geel
28/10/2004 Diabetes 2.30u Wommelgem
16/11/2005
tem
01/02/2005
Referentieverpleegkunde diabetes 40u Gent
08/03/2005 Incontinente patiënten 2.30u Brasschaat
25/01/2005
tem
24/05/2005
Psychische en communicatieve aspecten in de geriatrie 50u Turnhout
27/03/2005 Oncologische wonden 2u Turnhout
20/04/2006 Jeuk bij ouderen 2u Turnhout
19/09/2006 Wegwijs (deel 1) 7.30u Antwerpen
26/09/2006 Wegwijs (deel 2) 7.30u Antwerpen
13/02/2007 Netwerken, het onderhouden van relaties 2u Turnhout
11/03/2008 Studiedag (1) wondzorglezingen Congresweek 7u Kursaal Oostende
12/03/2008 Studiedag (2) wondzorglezingen Congresweek 7u Kursaal Oostende
15/04/2008 RIZIV-controle 2u Turnhout
25/05/2008 Sarcomen 2u Turnhout
04/09/2008 Nieuwe materialen voor verpleegkundige vaardigheden 7u Hasselt
16/06/2009 Verpleegkundig consult in de thuisverplegingsituatie 4u Turnhout
23/03/2010 Thuisverpleging Congresweek 7u Oostende
24/03/2010 Wondzorg Congresweek 7u Oostende
27/04/2010 Mycarenet 2u Turnhout
29/03/2011 Thuisverpleging Congresweek 7u Oostende
31/03/2011 Wondzorg Congresweek 7u Oostende
11/10/2011 Wondzorg: van reinigen tot eindverband 2.30u Turnhout
17/11/2011 Nomenclatuur; pletten van medicatie 2.30u Turnhout
09/02/2012 Het werkterrein van de zelfst.verpleegkundige 2.30u Turnhout
20/03/2012 Pijnverpleegkundige Congresweek 7u Oostende
27/03/2012 Stomazorg, sondages en condoomcatheters 2.30u Turnhout
04/10/2012 Nierinsufficiëntie 2.30u Turnhout
28/02/2013 Subcutaan Veneuze Poort 1u Turnhout
11/10/2013 Vallen, opstaan, doorgaan 4u Schelle
04/02/2014 Woonzorgdecreet, aanpassingen nomenclatuur 2.5u Turnhout
13/03/2014 Workshop “het verpleegkundig consult” 2.30u Herentals
25/03/2014 Wondzorg van klein tot groot Congresweek 7u Oostende
26/05/2014 Oncologische behandelingen 2.30u Turnhout
09/10/2014 Acute wondzorg 4u Geel
13/11/2014 Oncologische Vormingsavond (1) 2u Turnhout
03-03-2015 Neem je darm onder de arm 1u Vlimmeren
12-03-2015
tem
30-04-2015
Basisopleiding palliatieve zorg 15u Turnhout
26-03-2015 Wondzorglezingen 7u Oostende
27-03-2015 Diabetescare 7u Oostende
30-03-2015 Verzorgen van diabetesvoet 3u Turnhout
02-04-2015 Port-a-cath en infuustherapie 3u Turnhout
28-04-2015 Wonden met een slechte genezingstendens 3u Antwerpen
28-05-2015 Levenseindezorg: over wachten en waken 2u Geel
01-10-2015 Bloedname: citraat of EDTA?
Nee, doe maar serumtube!
3u Turnhout
09-10-2015 VBZV Symposium; urologie, VAC-therapie, controles, multidisciplinaire zorg 4u Schelle
13-10-2015 Venues ulcus en compressietherapie 2u Antwerpen
18-11-2015 Diabetes type 2 + diabetesbeurs 1,5u Geel
12-01-2016 Netwerk met apothekers; het juiste gebruik van inhalatoren in de thuiszorg 2u Oud-Turnhout
23-02-2016 Infuustherapie in de thuiszorg: do or don’t 3u Turnhout
15-03-2016 Congres “week van de verpleegkundigen”; de thuisverpleegkundige, van alle markten thuis! 7u Oostende
17-03-2016 Congres “week van de verpleegkundigen”; de basiskennis wat je altijd al wilde opfrissen over diabetes 7u Oostende
22-03-2016 Vervangen van suprapubische sonde 3u Turnhout
24-03-2016 De specifieke rol van de thuisverpleegkundige in de omkadering en de zorg van een patiënt na chemotherapie 2u Antwerpen
12-04-2016 Lijktooi in de praktijk 3u Duffel
26-04-2016 Voeding en JOBT-kousen 2u Hoogstraten
10-05-2016 Aansprakelijkheid 2u Turnhout
24-05-2016 Infuustherapie 3u Grobbendonk
26-05-2016 Sondevoeding en maagsonde in de thuiszorg 3u Antwerpen
02-06-2016 Basis Life Support 3u Turnhout
07-06-2016 VBZV on tour 2,5u Zoersel
24-06-2016 Verpleegkundige in een huisartsenpraktijk 3u Eindhout
06-12-2016 Diabetes: een update voor thuisverpleegkundigen 3u Turnhout
19/01/2017
tem
30/03/2017
Referentiepersoon pijn en pijnbestrijding 50u Turnhout
28-03-2017 Coloplast professional day 4u Herentals
11-05-2017 VBZV on tour 3u Turnhout
23-01-2018 Complexe wondzorg, of toch niet? 4u Turnhout
05-03-2018 Netwerk met apothekers 3u Hoogstraten
08-03-2018 Medische urgentie 3u Grobbendonk
17-04-2018 Oncologische wondzorg 3u Grobbendonk
24-04-2018
25-04-2018
12-06-2018
Referentieverpleegkundige
Decubitus
24u Hasselt
17-05-2018 Palliatieve sedatie en euthanasie in de thuisverpleging 3u Geel
24-05-2018 Themadag palliatieve zorg: pijn en symptoomcontrole en gebruik van spuitaandrijver 4u Turnhout
07-06-2018 Debrideren 3u Genk
13-11-2018 Referentieverpleegkundige wondzorg: verdiepingscursus 7u Turnhout
22-11-2018 GDPR in de thuiszorg 3u Grobbendonk
datum onderwerp sessieduur plaats
9/10/2010 Anatomie en fysiologie van het darmkanaal 2u HIVSET Turnhout
29/10/2011
tem
30//3/2011
Wegwijs in de nomenclatuur en thuisverpleging 12u Grobbendonk
11/10/2011 Wondzorg,nomenclatuur en wondzorgdossier 2u30 Syntra Turnhout
10/11/2011 Nieuwe evoluties in de thuisverpleging 2u30 Turnhout
9/02/2012 Het werkterrein van de zelfstandige verpleegkundige 2u30 Syntra Turnhout
27/03/2012 Stomazorg, sondages en condoomcatheters 2u30 Syntra Turnhout
16/11/2012 Academische zitting 3u Turnhout
20/11/2012 De diabetische voet 7u HIVSET Turnhout
7/02/2013 Nieuwe initiatieven en ontwikkelingen in de thuisverpleging 2u30 Turnhout
28/02/2013 Subcutaan Veneuze Poort 1u AZ Turnhout
11/06/2013 Nieuwe evolutie in wondzorg en wondzorgmaterialen 2u30 Syntra Turnhout
24/09/2013 Nieuwe richtlijnen wondzorg + verzorgen diabetische voet 3u HIVSET Turnhout
8/10/2013 Vervangen suprapubische sonde 3u HIVSET Turnhout
17/10/2013 Apothekers en vpk slaan de handen in elkaar 2u Oud- Turnhout
4/02/2014 Het woonzorgdecreet 2u30 WZC De Nieuwe kaai Turnhout
26/05/2014 Oncologische behandelingen 2u30 Turnhout
19/06/2014 Diabetes, nieuwe inzichten 2u30 Syntra Turnhout
30/09/2014 De Katzschaal 2u15 Syntra Turnhout
15/12/2014 Het verpleegconsult 2u30 Syntra Turnhout
12/05/2015 TPN in de thuiszorg 2u30 Syntra Turnhout
18/02/2016 Verzorging en gebruik van Port-a-cath 3u HIVSET Turnhout
01/03/2016 Infuustherapie in de thuiszorg: do or don't 3u HIVSET Turnhout
26/5/16 Sondevoeding en maagsonde in de thuiszorg 3u Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
02/06/16 BLS 3u HIVSET Turnhout
12/06/2016 Netwerkavond met apothekers-het juiste gebruik van inhalatoren in de thuiszorg 2u Oud-Turnhout
06/06/16 Diabetes: update voor thuisverpleegkundigen 3u HIVSET Turnhout
07/03/2017 Nomenclatuur 2u30 HIVSET Turnhout
05/03/2018 Netwerkavond apothekers 3u Hoogstraten
24/03/2018 Wound care 4 expert academy 4u Herentals
26/03/2018
27/03/2018
Wegwijs in de thuisverpleging 16u Vilvoorde
datum onderwerp sessieduur plaats
6/10/2016 30ste wondforum Antwerpen 3u ZNA Middelheim
22/11/2016 Bloed op de spoed 2u ZNA Middelheim
30/01/2017 Klina pro voor verpleegkundigen 8u AZ Klina
1/03/2017 Postgraduaat oncologie van screening tot diagnose 2u AZ Sint-Jozef
4/05/2017 Intimiteit, seksualiteit en kanker 2u UZA Antwerpen
23/01/2018 Complexe wondzorg, of toch niet? 3u Turnhout
05/03/2018 Netwerkavond apothekers 3u Hoogstraten
24/03/2018 Wound care 4 expert academy 4u Herentals
26/03/2018
27/03/2018
Wegwijs in de thuisverpleging 2 dagen Vilvoorde
18/10/2018 Complexe wonden 8u Brussel
PRIVACY & COOKIES
Deze website maakt beperkt gebruik van cookies.
Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van ons cookiebeleid.
Lees hier ons privacy statement