Permanent bijscholen vormt voor ons een essentieel onderdeel van ons beroep.
Hieronder kan je de lijst van de gevolgde bijscholingen en behaalde titels raadplegen.

Afgestudeerd in 1998 als gegradueerde verpleegkundige en sindsdien werkzaam als zelfstandige thuisverpleegkundige.
Referentieverpleegkundige wondzorg
Referentieverpleegkundige Diabetologie
Referentieverpleegkundige pijn en pijnbestrijding
Referentieverpleegkundige Decubitus
Extra opleiding Debridement in Wondzorgcentrum van Genk
Opleiding palliatieve zorg
datum onderwerp sessieduur plaats
02/03/2004
tem
18/05/2004
Referentieverpleegkunde wondzorg 40u Gent
12/10/2004 Chronische pijn en behandeling 2u Turnhout
26/10/2004 Patiëntenrechten 2u Geel
28/10/2004 Diabetes 2.30u Wommelgem
16/11/2005
tem
01/02/2005
Referentieverpleegkunde diabetes 40u Gent
08/03/2005 Incontinente patiënten 2.30u Brasschaat
25/01/2005
tem
24/05/2005
Psychische en communicatieve aspecten in de geriatrie 50u Turnhout
27/03/2005 Oncologische wonden 2u Turnhout
20/04/2006 Jeuk bij ouderen 2u Turnhout
19/09/2006 Wegwijs (deel 1) 7.30u Antwerpen
26/09/2006 Wegwijs (deel 2) 7.30u Antwerpen
13/02/2007 Netwerken, het onderhouden van relaties 2u Turnhout
11/03/2008 Studiedag (1) wondzorglezingen Congresweek 7u Kursaal Oostende
12/03/2008 Studiedag (2) wondzorglezingen Congresweek 7u Kursaal Oostende
15/04/2008 RIZIV-controle 2u Turnhout
25/05/2008 Sarcomen 2u Turnhout
04/09/2008 Nieuwe materialen voor verpleegkundige vaardigheden 7u Hasselt
16/06/2009 Verpleegkundig consult in de thuisverplegingsituatie 4u Turnhout
23/03/2010 Thuisverpleging Congresweek 7u Oostende
24/03/2010 Wondzorg Congresweek 7u Oostende
27/04/2010 Mycarenet 2u Turnhout
29/03/2011 Thuisverpleging Congresweek 7u Oostende
31/03/2011 Wondzorg Congresweek 7u Oostende
11/10/2011 Wondzorg: van reinigen tot eindverband 2.30u Turnhout
17/11/2011 Nomenclatuur; pletten van medicatie 2.30u Turnhout
09/02/2012 Het werkterrein van de zelfst.verpleegkundige 2.30u Turnhout
20/03/2012 Pijnverpleegkundige Congresweek 7u Oostende
27/03/2012 Stomazorg, sondages en condoomcatheters 2.30u Turnhout
04/10/2012 Nierinsufficiëntie 2.30u Turnhout
28/02/2013 Subcutaan Veneuze Poort 1u Turnhout
11/10/2013 Vallen, opstaan, doorgaan 4u Schelle
04/02/2014 Woonzorgdecreet, aanpassingen nomenclatuur 2.5u Turnhout
13/03/2014 Workshop “het verpleegkundig consult” 2.30u Herentals
25/03/2014 Wondzorg van klein tot groot Congresweek 7u Oostende
26/05/2014 Oncologische behandelingen 2.30u Turnhout
09/10/2014 Acute wondzorg 4u Geel
13/11/2014 Oncologische Vormingsavond (1) 2u Turnhout
03/03/2015 Neem je darm onder de arm 1u Vlimmeren
12/03/2015
tem
30/04/2015
Basisopleiding palliatieve zorg 15u Turnhout
26/03/2015 Wondzorglezingen 7u Oostende
27/03/2015 Diabetescare 7u Oostende
30/03/2015 Verzorgen van diabetesvoet 3u Turnhout
02/04/2015 Port-a-cath en infuustherapie 3u Turnhout
28/04/2015 Wonden met een slechte genezingstendens 3u Antwerpen
28/05/2015 Levenseindezorg: over wachten en waken 2u Geel
01/10/2015 Bloedname: citraat of EDTA?
Nee, doe maar serumtube!
3u Turnhout
09/10/2015 VBZV Symposium; urologie, VAC-therapie, controles, multidisciplinaire zorg 4u Schelle
13/10/2015 Venues ulcus en compressietherapie 2u Antwerpen
18/11/2015 Diabetes type 2 + diabetesbeurs 1,5u Geel
12/01/2016 Netwerk met apothekers; het juiste gebruik van inhalatoren in de thuiszorg 2u Oud-Turnhout
23/02/2016 Infuustherapie in de thuiszorg: do or don’t 3u Turnhout
15/03/2016 Congres “week van de verpleegkundigen”; de thuisverpleegkundige, van alle markten thuis! 7u Oostende
17/03/2016 Congres “week van de verpleegkundigen”; de basiskennis wat je altijd al wilde opfrissen over diabetes 7u Oostende
22/03/2016 Vervangen van suprapubische sonde 3u Turnhout
24/03/2016 De specifieke rol van de thuisverpleegkundige in de omkadering en de zorg van een patiënt na chemotherapie 2u Antwerpen
12/04/2016 Lijktooi in de praktijk 3u Duffel
26/04/2016 Voeding en JOBT-kousen 2u Hoogstraten
10/05/2016 Aansprakelijkheid 2u Turnhout
24/05/2016 Infuustherapie 3u Grobbendonk
26/05/2016 Sondevoeding en maagsonde in de thuiszorg 3u Antwerpen
02/06/2016 Basis Life Support 3u Turnhout
07/06/2016 VBZV on tour 2,5u Zoersel
24/06/2016 Verpleegkundige in een huisartsenpraktijk 3u Eindhout
06/12/2016 Diabetes: een update voor thuisverpleegkundigen 3u Turnhout
19/01/2017
tem
30/03/2017
Referentiepersoon pijn en pijnbestrijding 50u Turnhout
28/03/2017 Coloplast professional day 4u Herentals
11/05/2017 VBZV on tour 3u Turnhout
23/01/2018 Complexe wondzorg, of toch niet? 4u Turnhout
05/03/2018 Netwerk met apothekers 3u Hoogstraten
08/03/2018 Medische urgentie 3u Grobbendonk
17/04/2018 Oncologische wondzorg 3u Grobbendonk
24/04/2018
25/04/2018
12/06/2018
Referentieverpleegkundige
Decubitus
24u Hasselt
17/05/2018 Palliatieve sedatie en euthanasie in de thuisverpleging 3u Geel
24/05/2018 Themadag palliatieve zorg: pijn en symptoomcontrole en gebruik van spuitaandrijver 4u Turnhout
07/06/2018 Debrideren 3u Genk
13/11/2018 Referentieverpleegkundige wondzorg: verdiepingscursus 7u Turnhout
22/11/2018 GDPR in de thuiszorg 3u Grobbendonk
29/01/2019 Infosessie; samenwerken en verbinden 3u Grobbendonk
21/02/2019 Vorming over riziv-Controle + algemene vergadering 3u Kasterlee
09/05/2019 Bloedname: tips en tricks 3u Turnhout
20/06/2019 compressietherapie 3u Turnhout
15/10/2019 Wondzorgdossier onder de loep 3u Turnhout
05/05/2020 Palliatief dossier en zorgplan 2u Webinar Zorgconnect
19/05/2020 Wondzorgdossier en verpleegconsult 2u Webinar Zorgconnect
30/09/2020 Helden in de wondzorg: geriatrie en chronische zorg NVKVV webinar
03/11/2020 Vaccinaties 2u Webinar
05/11/2020 Hoe ga je om met rouw? 1u Webinar
19/11/2020 Covid19-staalname 2u Ct-paramedics : webinar
23/11/2020 Vaccinaties en BLS 3u VBZV:webinar
11/02/2021 +
12/02/2021
13de Tweedaagse Vlaams wondzorgcongres 16u Wondzorg.net : webinar
25/02/2021 Wondzorg volgens TIME-principe 2u Opticare: webinar
09/03/2021 Nocturne: alle info over het coronavaccin en vaccinatie in de Kempen 2u AZ Turnhout
11/03/2021 De nieuwe terugbetaling van stomamateriaal vanaf 1 april; wat verandert er? 1u Webinar Coloplast
30/03/2021 Mölnlycke advantage healthcare through education 1u Webinar Mölnlycke
27/04/2021 Vochtletsels: differentiaal diagnose, detectie, behandeling en preventie 2u Webinar Advicare
27/05/2021 Samenwerken en premies binnen de zelfstandige thuisverpleegkundigen 2u Webinar VM Advocaten
30/09/2021 Nomenclatuur 4u Hivset
26/10/2021 Omgaan met signalen van vereenzaming 2u Hoogstraten
30/11/2021 Chemotherapie in de thuiszorg 3u Webinar Hivset
15/12/2021 Nieuwste materialen in wondzorgland 3u CT Paramedics
26/01/2022 Vervroegde inwerkingtreding Kwaliteitswet vanaf 01/01/2022 2u Webinar NVKVV
08/03/2022 Hoe proper kan ik het maken? 3u CT Paramedics
15/03/2022 Infusen in de thuiszorg; een haalbare kaart? 3u CT Paramedics
26/04/2022 Optimaliseer je geneesmiddelenkennis;
* diuretica
*slaapmedicatie/angstremmers
*orale antidiabetica en toelichting zorgtrajecten
*antidepressiva
4u Webinar VBZV
08/06/2022 Reanimeren en defibrilleren 3u Rode Kruis Hoogstraten
28/06/2022 Palliatief dossier en zorgplan. Wondzorgdossier en consult. 2u Webinar Zorgconnect
13/09/2022 Verpleegtechnische opleiding: Hickmann en PICC-katheter 2u Zorgconnect Antwerpen
20/09/2022 Chemotherapie in de thuiszorg. 3u Webinar ctparamedics
04/10/2022 Studiedag thuisverpleegkundigen; congresweek 8u NVKVV Oostende
24/10/2022 Wondzorg in een nieuw jasje! 2u Webinar VBZV
06/02/2023 Wondzorg & Wetgeving. 2u Webinar VBZV
16+17/02/2023 “Wat (w)eet een wonde” 2-daags wondzorgcongres 14u CNPV Blankenberge
02/03/2023 - 08/06/2023 Palliatieve zorg 24,5u Pallion Limburg
Afgestudeerd in 2018 als gegradueerde verpleegkundige.
Opleiding palliatieve zorg
datum onderwerp sessieduur plaats
10/10/2018 Aromatherapie als ondersteuning voor de luchtwegen 3u Turnhout
04/12/2018 Lewy Body Dementie 2u Hivset
25/03/2019 Katzschalen in de thuisverpleging 2u Hivset
09/05/2019 Bloedname: tips en tricks 3u Hivset
11/06/2019 Infuustherapie in de thuiszorg 3u Hivset
15/10/2019 Wondzorgdossier onder de loep 3u Hivset
04/05/2020 Wondzorgdossier en verpleegconsult 2u Webinair
05/05/2020 Palliatief dossier en zorgplan 2u Webinair
16/09/2020 Skin tears bij de oudere zorgvrager 2u Webinair
08/06/2020 Valpreventie 1u Webinair
11/06/2020 Wondzorg en de geriatrische zorgvrager 3u Webinair
05/11/2020 Hoe ga je om met rouw 2u Webinair
03/11/2020 Vaccinaties 1u30 Webinair
09/11/2020 Vocht en drukletsel 1u30 Webinair
25/11/2020 Wondinfecties 4u Webinair
6+20+27/05/2021 Referentieverpleegkundige Wondzorg 48u Hivset Turnhout
31/05/2021 - 01/06/2021 Wegwijs in de thuisverpleging 16u VBZV
16/09/2021 Oncologische behandeling thuis 4u Webinair
30/09/2021 Nomenclatuur 4u Hivset
30/11/2021 Chemotherapie in de thuiszorg 3u webinair
15/12/2021 Nieuwste materialen in wondzorgland 3u Ct paramedics
08/03/2022 Debrideren, hoe proper kan ik het maken? 3u Ct paramedics
15/03/2022 Infusen in de thuiszorg: een haalbare kaart 3u Ct paramedics
25/04/2022 Bloedafnames: tips en tricks 3u Ct paramedics
26/04/2022 Diurectica 1u Webinair
03/05/2022 Slaapmedicatie en angstremmers 1u Webinair
10/05/2022 Orale antidiabetica en toelichting zorgtrajecten 1u Webinair
24/05/2022 Antipressiva 1u Webinair
08/03/2022 Debrideren, hoe proper kan ik het maken? 3u Ct paramedics
15/03/2022 Infusen in de thuiszorg: een haalbare kaart 3u Ct paramedics
25/04/2022 Bloedafnames: tips en tricks 3u Ct paramedics
26/04/2022 Diurectica 1u Webinair
03/05/2022 Slaapmedicatie en angstremmers 1u Webinair
10/05/2022 Orale antidiabetica en toelichting zorgtrajecten 1u Webinair
24/05/2022 Antipressiva 1u Webinair
8/06/2022 Reanimeren en defibrilleren 3u Rode kruis hoogstraten
15/09/2022 De hickmann en pic-katheter 2u Vc de stroming
19/09/2022 Katz-schaal 2u30 Webinair
26/09/2022 Reanimatie en vaccinatie 3u Rode kruis Hoogstraten
25/10/2022 Nieuwe wz nomenclatuur 2u Webinair
21/11/2022 KATZ verdieping 2u30 Webinair
28/11/2022 Specifiek technische verstrekkingen 2u Webinair
08/12/2022 Diabetes voet 2u Webinair
02/03/2023 - 08/06/2023 Palliatieve zorg 24u30 Pallion limburg
Afgestudeerd in 2009 en gestart als verpleegkundige in psychiatrie. In 2014 bachelor verpleegkunde behaald en gestart als zelfstandige thuisverpleegkundige.
datum onderwerp sessieduur plaats
29/04/2010 CPR
25/5/2010 Intramusculaire inspuitingen bovenarm 2u PC Bethanië
28/10/2010 Omgaan met verbale agressie 1u PC Bethanië
12/02/2010 Het ABC van de psychose 4u PC Bethanië
25/11/2011 Fixatie 1u PC Bethanië
10/02/2011 Intercultureel werk 1u PC Bethanië
16/12/2011 I need a dollar: nover armoede en psychose 7,5u PC Bethanië
12/5/2011 Metoren dag: coaching studenten 8u PC Bethanië
27/03/2013 CPR 4u Hivset
8/10/2014 Gewicht onderschat: evident dagelijks aandachtspunt binnen gebeleiden van de psychiatrische patiënt 2u PC Bethanië
25/01/2016 Diabetes: Insulinegebruik en aandachtspunten 2u PC Bethanië
11/04/2016 CPR 1u PC Bethanië
16/11/2016 Ethiek van het alledaagse leven 1,5u PC Bethanië
7/03/2017 Omgaan met suïcidaliteit 1u PC Bethanië
7/11/2017 Medisch beleid sterven 7u PC Bethanië
23/11/2017 Chemo in de thuisverpleging 2u Wzc De Buurt
9/11 en 10/11/2017 Wegwijs in de thuisverpleging 2u De Notelaar
15/11/2018 Haalt u het meeste uit uw prestaties 14u ’t groot Venster Zandhoven
8/11/2018 Verpleegdossier in de thuiszorg 3u CT paramedics Grobbendonk
9/10/2018 Vlaams congres palliatieve zorg: palliatieve zorg gaat voor (g)oud)! 3u CT paramedics Grobbendonk
24/09/2019 Palliatieve patiënt in de thuiszorg 5,5u Cultuurhuis De Warande
15/10/2019 Vlaams congres palliatieve zorg: boven water. Gevoelens in de laatste levensfase 2u De Notelaar
24/10/2019 Congres zelfstandige thuisverpleging vlaanderen 7,5u Kursaal Oostende
20/2/2020 Haal het meeste uit je prestaties 8u Kinepolis Antwerpen
22/09/2020 Palliatief dossier 3u De Notelaar
15/10/2020 Congres zelfstandihe thuisverpleging vbzv 1u webinar
29/10/2020 diabetesdossier 2,5u webinar
1/06/2021 Palliatieve zorg voor mensen met dementie 1u webinar
17/11/2021 Optimaliseer je geneesmiddelen kennis: pijn 3u Provinciaal vormingscentrum Malle
23/11/2021 Palliatief dossier 1u Webinar
9/12/2021 Vbzv on tour 1,5u Webinar
22/02/2020 Belrai introductie 2u Webinar
25/04/2022 Bloedafnames: tips & tricks 2u Webinar
9/05/2022 Infuustherapie en bloedafname 3u CT Paramedics
26/9/2022 Reanimeren en defibrilleren 3u Hivset
18/10/2022 Chronische pijn en pijn bij kwetbare ouderen 2u Rode kruis vlaanderen
24/10/2022 Wondzorg in een nieuw jasje: nieuwe nomenclatuur 2u webinar
24/11/2022 Pijn en symptoomcontrole in palliatieve zorg 3u Webinar vbzv
24/01/2023 Stevig en vol vertrouwen omgaan met palliatieve sitauaties: deel 1 2,5u Hivset
7/02/2023 Stevig en vol vertrouwen omgaan met palliatieve situaties: deel 2 2,5u Webinar
Afgestudeerd in 2022 als bachelor verpleegkundige.
Afgestudeerd in 2022 als bachelor verpleegkundige.
PRIVACY & COOKIES
Deze website maakt beperkt gebruik van cookies.
Door verder te gaan op de website gaat U akkoord met het gebruik van ons cookiebeleid.
Lees hier ons privacy statement